Language Switcher

PORADENSTVÍ V ČESKO-ČÍNSKÝCH STYCÍCH

 

Právní služby

 • Právní a jazykové poradenství, zahrnující překlady právních dokumentů, analýzy a doporučené úpravy ve vztazích s čínskými partnery, včetně soudního ověření překladů

 • Revize stávajících obchodních smluv

 • Registrace práv k duševnímu vlastnictví v ČLR (patenty, průmyslové vzory, autorská práva)

 • Optimalizace působení v ČLR v rovině obchodní, organizační a finanční

 

Analýza strategie vstupu na čínský trh

 • Určení směru řešení (založení reprezentační kanceláře, výrobní či obchodní společnosti či jen partnerství)

 • Diskusní workshop k obchodním cílům a aktuálním potřebám zákazníka (zaměstnanci, partneři, autority a prostředí)

 • Odborné posouzení připravovaného či stávajícího projektu (případná riziková místa a doporučené optimalizace procesu)

 

Řízení lidských zdrojů

 • Návrh struktury pracovního týmu, jeho řízení, kontroly a komunikace

 • Výběr a školení pracovních sil

 • Tvorba systému odměňování zaměstnanců

 • Příprava pracovních smluv, včetně specifikace individuálního pracovního vymezení, manuál zaměstnance a vnitřní řád subjektu

 

Obchodní zajištění

 • Podpora při vyhledání nebo samotné vyhledání vhodného dodavatele či odběratele 

 • Asistence při zajištění vzorků, inspekcí výroby, přejímky zboží v ČLR a při případných reklamacích

 • Podpora při zajištění logistiky a celních formalit mezi ČR a ČLR

 

Řešení krizových událostí

 • Analýza a eliminace rizik - konflikty se  zaměstnanci, partnery, úřady 

 • Mediace s účastníky sporu

 • Komunikace s čínskou justicí, vyhledání čínské AK a následná komunikace

NOVÁ KNIHA

 

Komunikace při stolování mezi Čínou a Západem

VÍCE ZDE >>>

ODPOVĚDI

Jak se vyvarovat obchodním podvodům?

více zde..